Programma wielervoorzieningen

Visie document wieleraccommodatie

In 2020 werd het document ‘visie wielersport accommodaties in Utrecht stad en omgeving’ aangeboden aan de wethouder Sport, Maarten van Ooijen. De wielersport heeft hierdoor meer aandacht gekregen binnen de Gemeente Utrecht. Met het groeiende aantal sportieve fietsers, gebonden en ongebonden, was dit ook noodzakelijk! De huidige voorzieningen beperken zich tot die van de Nedereindse Berg. In de stad zelf zijn vooralsnog geen faciliteiten. Niet voor jeugd maar ook niet voor volwassenen. Er is dus werk te doen in en om Fietsstad Utrecht.

WPU, SportUtrecht (SU) en Gemeente Utrecht (GU) hebben inmiddels de vertaalslag gemaakt naar concrete projecten die invulling geven aan deze visie. De tien projecten zijn samengebracht onder de naam ‘Programma Wielervoorzieningen’. Voor ieder project is één van de drie partijen de trekker. Er is regelmatig afstemming over de voortgang en daar waar WPU in de lead is, zijn (en worden) er werkgroepen opgericht. We zijn altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen denken! Aanmelden kan via info@wielerplatformutrecht.nl

Tien projecten

De projecten zijn verdeeld in een aantal categorieën:
A. Logische (korte termijn) projecten die uitgevoerd gaan worden
B. Kansrijke mogelijkheden om te verkennen
C. Complexe lange termijn zaken waarin samen opgetrokken moet worden

Om de projecten de komende periode én op de lange termijn verder te brengen is behoefte aan ondersteuning en betrokkenheid vanuit de verenigingen. Hieronder een toelichting per categorie.

Categorie A: logische (korte termijn) projecten

1.  Realiseren pumptrack Noorderpark Ruigenhoek (trekker GU)de bestaande BMX-baan Ruigenhoek (noordkant van Utrecht) wordt vervangen door een permanente pumptrack.

2. Wielersport opnemen in de Sportagenda (trekker GU): de ontwikkelingen binnen de wielersport in Utrecht, o.a. de projecten op het vlak van wielervoorzieningen, worden meegenomen in beleidsplannen zoals de Utrechtse Sportagenda.

3. Onderhoud Nedereindse Berg (trekker GU): het plan is om door te gaan met de bestaande voorzieningen en zorgen dat deze worden “geupgrade”. De bestaande asfaltparcoursen, routes en het bikepark worden zodanig aangepast dat deze voor de komende jaren weer voldoen. In dit project is ook aandacht voor het verbeteren van de veiligheid van het bestaande parcours.

4. Evaluatie Nedereindse Berg (trekker GU): dit project heeft betrekking op het gebruik en op de huidige beheerconstructie rond de accommodatie Nedereindse Berg

Categorie B: kansrijke projecten

5. Verkennen pumptracks op wijkniveau (trekker GU): pumptracks   zijn kansrijke faciliteiten voor invulling van de behoefte naar meer urban sports faciliteiten in de stad. Kinderen en jongeren leren hier de basis van o.a. de BMX-sport. De faciliteiten dragen bij aan sporten en bewegen in brede zin en de opstap naar fietsen en de wielersport in het bijzonder. Vanuit verschillende hoeken, o.a. kinderen zelf, komen vragen/wensen om deze asfaltbaantjes te realiseren, wat aangeeft dat deze ontwikkeling ook echt inspeelt op de behoefte.

6. Verkennen uitbreiding voorzieningen Nedereindse Berg (trekker GU): dit project gaat over het ophalen van de wensen en behoefte met betrekking tot het gebruik van de huidige accommodatie en een eventuele uitbreiding van faciliteiten op langere termijn. Hierbij zijn vele partijen betrokken, waaronder natuurlijk de gebruikers, maar ook de Provincie, omliggende gemeenten en het recreatieschap Midden-Nederland.

7. Verkennen mogelijkheden asfalt en routes voor trainingen (trekker WPU): naast het gebruik van afgesloten parcoursen als De Nedereindse Berg wordt er door wielerverenigingen veel gebruik gemaakt van de openbare weg. Het is door de toenemende drukte in het verkeer lastig om geschikte routes/rondjes te vinden. WPU neemt binnen dit project het initiatief om de ervaringen tussen verenigingen en trainers onderling uit te wisselen. Het totaalbeeld is ook van waarde om in gesprek te gaan met overheden om de bereikbaarheid en veiligheid te blijven waarborgen voor de langere termijn.

8. Verkennen mogelijkheden wegwedstrijden (trekker WPU): dit project heeft betrekking op het in kaart brengen van parcoursen die in het verleden zijn gebruikt voor wedstrijden in en om Utrecht, afgezet tegen de wensen die er zijn in de toekomst. Wat is er nodig om een gebalanceerd wedstrijdaanbod (festival, toertocht, criterium, tijdrit etc.) in en om de stad te blijven organiseren.

 

Categorie C: complexe projecten

9. Verkennen extra wielersport locatie (trekker WPU): met de bestaande accommodatie Nedereindse Berg vlakbij de stad hebben we een mooie basis voor de wielersport in Utrecht. We zien ook dat het aantal sportieve fietsers en wielerverenigingen blijft toenemen. Om al deze fietsers in de toekomst voldoende veilige trainingsruimte te geven is een aanvullende accommodatie gewenst. Een locatie dichterbij de stad is wenselijk om de Utrechtse jeugd betere toegang te geven tot de wielersport. Een wedstrijdwaardige BMX-baan kan een goede basis zijn om met publieke en private partners uiteindelijk die nieuwe accommodatie te gaan realiseren.

10. Verkennen mogelijkheden snelfietsroutes i.r.t. wielrenners (trekker WPU): de Provincie Utrecht ontwikkelt  de komende jaren verschillende snelfietsroutes.  Snelfietsroutes zijn voor wielrenners interessant om hun favoriete trainingsgebied snel en veilig te bereiken. Zo kan de geplande fietsroute Utrecht-Ijsselstein de bereikbaarheid van de Nedereindse Berg verbeteren. Ook zijn er kansen om aan de voorkant in afstemming met Provincie Utrecht nieuwe routes deels geschikt te maken voor specifieke trainingsdoeleinden of juist parallel aan een route een alternatief voor de sportieve fietser te ontwikkelen. (Bijvoorbeeld in de vorm van een gravelstrook.)De provinciale adviesraad Snelfietsroutes met vertegenwoordiging vanuit o.a. VVN, ANWB, Fietsersbond en RWS biedt WPU een podium om dit jaar die kansen en wensen onder de aandacht te brengen.