Wielerbelangen

Inleiding en missie WPU

Om de gemeentelijke en provinciale politiek te voeden heeft Wielerplatform Utrecht (WPU) drie doelen geformuleerd die Fietsstad en -regio Utrecht naar een hoger niveau kunnen brengen: Utrecht Fietsstad en -regio 2.0. De doelen sluiten aan op politieke doelstellingen en ambities. Samen met hardlopen is wielrennen dé sport die in de openbare ruimte bedreven wordt. In de Sportnota 2017-2020 (Utrecht sportief en gezond) staat genoemd dat sport in die openbare ruimte moet worden gestimuleerd. Onze doelen geven gemeente en provincie de mogelijkheid om hier concrete invulling aan te geven. Fietsstad en -regio Utrecht: veilig, toegankelijk én sportief. Het samen realiseren van onze doelen draagt bij aan de ambitie van Utrecht zich te profileren als fietsstad en fietsregio in Nederland of zelfs als ‘Bicycle Capital of the World’.

Onze missie: wielrennen en toerfietsen toegankelijk maken en houden voor een breed, verenigingsoverstijgend publiek.

 

 

Drie doelen

1. Veilig

WPU ziet stroomlijnen van diverse types fietsers en andere weggebruikers als dé manier om verkeer veiliger te maken voor alle weggebruikers. ‘De fietser’ bestaat niet meer. Kinderen, ouderen, forensen, scholieren, koeriers, wielrenners, ze hebben allemaal fietsen van verschillende omvang en snelheid. Utrecht heeft de drie drukste fietspaden binnen haar stadsgrenzen (bron: Fietsersbond). Tot op heden moeten verschillende types fietsers over die drukke en vaak nog smalle paden. De sportieve fietser is vaak aangewezen op de openbare weg, tussen het overige (fiets)verkeer, met regelmatig (bijna) ongelukken maar ook steeds meer wederzijdse irritaties tot gevolg.

WPU is voorstander van een infrastructuur die de verschillende stromen meer scheidt, bijvoorbeeld door het laten samengaan van wielrenners en snellere e-bikes op een aparte strook, met als resultaat een veiliger fietsstad en regio. Regio? Ja, want een goede stadsinfrastructuur is nog waardevoller wanneer deze aansluit op een state-of-the- art netwerk van fiets(snel)wegen om de stad heen! Een dergelijke infrastructuur zorgt voor een veilige en gezonde leefomgeving waarmee Utrecht zich ook nog eens extra profileert als aantrekkelijk woon- en vestigingsgebied met naar verwachting een toenemend aantal fiets-forensen als positief effect.

 

2. Toegankelijk

De meeste sporten worden beoefend in hiervoor speciaal ontwikkelde faciliteiten. Met uitzondering van De Nedereindse Berg (wielrennen en mountainbiken en BMX-en) zijn er voor al die duizenden sportiever fietsers (vereniging- gebonden én ongebonden) geen specifieke trainingsfaciliteiten. De Nedereindse Berg heeft een overvolle kalender, dus meer/andere trainingsfaciliteiten zijn met het toenemende aantal sportieve fietsers een must. WPU pleit voor een extra, aanvullende trainingslocatie maar ook veilige routes hier naartoe. Inzet van WPU in de Raad van Advies Snelfietsroutes Provincie Utrect is meer en veilig trainingsasfalt en goede aansluiting op veel gebruikte uitvalswegen vanuit de stad.

De herontwikkeling van de Amersfoortseweg (De Wegh der Weegen) biedt kansen. Door hier een route specifiek voor sportiever fietsers aan te leggen kan een favoriete trainingslocatie, het Zeisterspoor, worden ontsloten. Ook de inrichting van Rijnenburg biedt kansen, bijvoorbeeld met de aanleg van een gecombineerde roei- en wielerbaan.

 

3. Sportief

WPU organiseert al jaren wielerwedstrijden en wielercafés. In 2019 is er met De Ronde van Utrecht een basis gelegd voor het jaarlijks organiseren van een wielerfestival dat naast de wedstrijden ook ruimte biedt aan een toertocht.  WPU stuurt aan op een combinatie van en wedstrijdsport en toerfietsen gecentreerd in een weekend en op één locatie. WPU heeft de ambitie om evenementen te organiseren en steeds beter neer te zetten, te laten groeien en voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk te maken. In onze missie staat beschreven dat jeugd, (top- en breedte) sporters met een beperking en zeker ook cultuur in ons wielerfestival De Ronde van Utrecht een plek moeten hebben. Dat lukt steeds beter, maar een onmisbare steun in de rug voor ons festival is uitgesproken, structurele ondersteuning vanuit de gemeente en provincie. Omgekeerd is het belang voor gemeente en provincie groot: met het evenement wordt gezond, stedelijk leven gepromoot en wordt Utrecht en omgeving (natuur, maar ook Utrechtse iconen) getoond aan deelnemers en publiek.